'Schoolcertificaat | Algemeen Vormend Onderwijs (AVO)'

Algemeen Vormend Onderwijs (AVO)

  • Onderdeel van opleiding tot leidinggevende in de maritieme techniek
  • Carroussel van verschillende vakken
  • Lessen op vraag; (centrale) examinering
  • Erkend mbo-onderwijs

De algemeen vormende vakken die je nodig hebt om een mbo-4 diploma te halen

Wat leer je

Je kan voor een aantal vakken een instaptoets doen om te zien welke lessen je nodig hebt.

Voor Nederlands, rekenen en Engels zijn er centrale examens (naast schoolexamens).

Onderwerpen

AVO bestaat uit

  • Nederlands 3F
  • Rekenen 3F
  • Engels B1-A2
  • Burgerschap

Specificaties

Schoolcertificaat Algemeen Vormend  
  Onderwijs (AVO)
DUUR 1 jaar, carroussel
LESMOMENTEN 1 dag/avond per week
ONDERWIJSVORM Blended learning
LEERWEG School-certificaat
LOCATIE ROC Friese Poort in Sneek
PRIJS  -

Contact

Naam E-mailadres Telefoonnummer
Bericht