De BootBoxx

De BootBoxx | Lessenserie voor po en vmbo

De BootBoxx

De BootBoxx is ontwikkeld om leerlingen al in het basisonderwijs en vmbo in aanraking te laten komen met scheeps- en jachtbouw. Wij willen de leerlingen laten ervaren wat Maritieme Techniek inhoudt en hoe leuk en uitdagend het is om in deze sector te werken!

De BootBoxx lessenserie neemt leerlingen mee in het bouwproces met als eindresultaat een geschilderd bootje. In groepjes van maximaal 3 werken ze aan de opdrachten en elke opdracht is uit te voeren in een lesuur. De school kan zelf de keuze maken om de opdrachten te becijferen en mee te laten tellen als schoolopdracht voor bijvoorbeeld het vak tekenen of techniek.

Inhoud lesprogramma

De BootBoxx omvat 5 lesbrieven. Elke les is gekoppeld aan een richting binnen de jachtbouw. Hierin leren leerlingen meer over wat jachtbouw inhoudt.

De daaropvolgende lessen worden ingeleid door middel van een korte video. Elke les is uitgeschreven in een lesbrief waarin geschreven staat wat het doel is van de les, welk materiaal die les nodig is en bevat een duidelijke beschrijving van de opdracht.

Aanvragen

 

YBA-Projectgroep

Doorlopende Leerlijn 

 

po vmbo mbo

 

Projectleider 

 

Bote Galema

Contact

 

bgalema@rocfriesepoort.nl

 

    

    

            

Contact

Naam E-mailadres Telefoonnummer
Bericht